July 22, 2013

Whimsical Wallpaper Station


Photos: Katja K.
ENG A couple of weeks ago I visited Henna P., blogger behind the popular Koti Asemalla (See her in the small picture, in her urban garden, gazing toward her station home), and it felt almost as if time had stopped...In a relaxed atmosphere, while her husband takes an afternoon nap in the living room, we take a tour of the home under renovation and I find it full of love, pets – and whimsical wallpapers!

FIN Pari viikkoa sitten sain vierailla suosittua Koti Asemalla -blogia pitävän Henna P:n luona (pikkukuvassa hän katselee asemakotiaan kaupunkipuutarhastaan käsin), ja tuntui melkein kuin aika olisi pysähtynyt... Rennossa ilmapiirissä, Hennan miehen nukkuessa päivänokosia olohuoneessa, me kiersimme perheen remontoitavaa kotia, joka oli täynnä lemmikkejä, rakkautta – ja sadunomaisia seinäpapereita!

ITA Un paio di settimane fa ho visitato Henna P., la blogger dietro il popolare Koti Asemalla (è lei nella foto piccola che dal suo giardino urbano guarda verso la "casa stazione"), e sembrava quasi come se il tempo si fosse fermato... In un'atmosfera rilassata, mentre il marito fa un pisolino pomeridiano nel soggiorno, facciamo un tour della casa in ristrutturazione e la trovo piena di amore, animali domestici – e creative carte da parati!


XXX, Katja K.

Welcome! – Ideas to recycle: Could you tell that this graceful garden gate was made with an old pallet? Our blogger is just so lucky to have such a handy husband!  Tervetuloa! – Ideat kiertoon: Voisitko kuvitella, että tämä viehättävä veräjä on taiottu vanhasta pakkauslavasta? Meidän bloggarimme on onnentyttö, kun hänellä on niin kätevä aviomies!


The garden continues inside! – Ideas to recycle: Use washi tape to hang a series of botanical cards or pages of an old herbarium to the wall (wallpaper: Ritva Kronlund's "Kirsikkapuu" from the 1970's).  Puutarha jatkuu sisällä! – Ideat kiertoon:  Ripusta washi-teipillä seinään sarja kasvitieteellisiä kortteja tai vanhan kasvion sivuja (tapetti: Ritva Kronlundin "Kirsikkapuu" 1970-luvulta).
Wouldn't you just love to have your morning coffee here? The chairs have been renovated by my hostess herself, and the wallpaper is old-fashioned "Lukko".  Eikö täällä olisikin ihana juoda aamukahvia? Tuolit ovat emäntäni itse uudistamia, ja tapetti on vanhanaikainen "Lukko".  


Ideas to recycle: Who needs curtains? – Hang your cherished cards in the kitchen window.  Ideat kiertoon:  Mihin verhoja tarvitaan? – Ripusta rakkaita kortteja keittiönikkunaan.
 Whimsical wooden surfaces and wallpapers ("Hyasintti" in both the vestibule and children's room) in a surprisingly urban setting, in the center of Korso (Vantaa,  Finland). – Somebody's about to take the family dog out, I can see...   Sadunomaisia seinälaudoituksia ja -papareita ("Hyasintti" sekä eteisessä että lastenhuoneessa) yllättävän kaupunkimaisessa ympäristössä, Vantaan Korsossa. – Joku on ihan selvästi aikeissa viedä perheen koiran ulos...


This is the perfect place to wind down after the family's gone to bed (wallpaper: old-fashioned "Oratuomi")... Thank you for letting Recyclie pop by, and have a great rest of the summer at "Korson asemalla"!  Tässä on hyvä hiljentyä, kun perhe on mennyt nukkumaan (tapetti; vanhanaikainen "Oratuomi")... Kiitos, että Recyclie pääsi käymään ja mahtavaa loppukesää "Korson asemalla"!

Pinterest(ed?)

July 13, 2013

Washi Tape Wonders (2): Bikes!

Hema.nl
Boutique Paillette
Various sources on Pinterest – e.g., Fox and Beau

ENG I just bought a secondhand bicycle (that's what Recyclie's bike should be like, right?), and remembered the one I'd seen at a fashion show earlier this year... Then washi tape occurred to me, and, see, I found all these wonderful ideas for washi pimped bikes and can hardly wait (as I'm also coveting Anna Brones’ upcoming Culinary Cyclist: A Cookbook and Companion for the Good Life)!

FIN Ostin juuri käytetyn pyörän (sellainenhan Recyclien pyörän pitääkin olla, eikö?) ja muistin aiemmin tänä vuonna muotinäytöksessä näkemäni yksilön... Sitten mieleeni tuli washi-teippi, ja löysin kaikki nämä ihanat ideat washilla tuunatuista pyöristä enkä malttaisi enää odottaa hetkeäkään (kun toivelistalla on myös Anna Bronesin tuleva Culinary Cyclist: A Cookbook and Companion for the Good Life)!

ITA Ho appena comprato una bici di seconda mano (è così che dovrebbe essere la bici di Recyclie, giusto?), e mi sono ricordata di una bici che avevo visto in una sfilata di moda quest'anno... Poi ho pensato a washi tape, e ho trovato tutte queste meravigliose idee per bici decorate con l'adesivo giapponese. Non vedo l'ora (così come non vedo l'ora che venga pubblicato Culinary Cyclist: A Cookbook and Companion for the Good Life di Anna Brones)!

XXX, Katja K.

You might also like this bike: Hair Fashion Recycled

July 9, 2013

Crochet or Die (1) – Molla Mills: "Virkkuri"Photos ⎮ kuvat ⎮ foto: Katja K.


ENG Virkkuri (fin. 'crocheter' by Nemo, 2013) is a wonderful book by Finnish Molla Mills that had crocheting go rock'n'roll, and I've been hopelessly carrying it around in my purse for weeks on end...

I was immediately drawn to the book's delicious photos – even this blog text's title is inspired by a photo of the phrase "Crochet or die" taped on the wall.

Divided into five chapters (Basic instructions, Crocheting for the home, Crocheting accessories, Pixel crocheting and Finishing, which shows you how to attach a "label" to your creations and even gives you a few tips on crocheter's well-being, Virkkuri is filled with fresh crocheting ideas and detailed "how to" descriptions, and you'll love it even if you're new to crocheting. What's best, a number of the projects involve secondhand objects – old, worn-out lamps and salvaged jewelry – that can be given a new lease of life with just a few stitches, and often the rug rags used for the projects are made with surplus material. (Actually the author's very first handicrafts experiments were recycled.)

"...a number of the projects involve secondhand objects – old, worn-out lamps and salvaged jewelry – that can be given a new lease of life with just a few stitches, and often the rug rags used for the projects are made with surplus material.

The first edition of Virkkuri has just been sold out and the second edition is soon to hit book stores. The author, sweet Molla Mills, is already somewhat of a celebrity in Finland, and crocheting courses organized at Paloni, a Helsinki shop selling handmade design by independent designers as well as promoting creative lifestyle, are just adding to the craze. I know, I took part in one of the rug crocheting courses and remember the tourists taking pictures behind the windows... But this is where my series on "Crochet or die" will continue, first with the Paloni course, hopefully soon to be followed by some more rag rug crocheting á la Molla Mills as I'd like to make little containers with my old black t-shirts (that my friend Marge taught me to cut into rug rags)...FIN Molla Millsin Virkkuri (Nemo, 2013) teki virkkaamisesta rock'n'rollia, ja minä olen viikkotolkulla kanniskellut kirjaa ympäriinsä laukussani... Olin heti myyty kirjan herkullisista valokuvista – tämän blogikirjoituksen otsikkokin on saanut innoituksensa kuvasta, jossa lause "Crochet or die" on teipattu seinään.
Virkkuri on jaettu viiteen lukuun: Perusohjeistus, Kotivirkkaus, Asustevirkkaus, Pikselivirkkaus ja Viimeistely (jossa neuvotaan kiinnittämään luomuksiin "tuotemerkki" ja annetaan muutamia vinkkejä virkkaajan hyvinvoinnista). Kirja on täynnä raikkaita virkkausideoita ja yksityiskohtaisia teko-ohjeita, joten se sopii aloittelevallekin virkkaajalle. Recyclien mielestä parasta on melkein se, että useissa projekteissa myös kierrätetään (usein virkattava matonkudekin on ylijäämämateriaalista), elvytetään kuluneita kattolamppuja tai pelastetaan parittomia koruja, jotka saavat jo muutamalla silmukalla uuden elämän. (Tekijän ensimmäiset käsityökokeilutkin syntyivät itse asiassa erilaisista kierrätysmateriaaleista.)
Virkkurin ensimmäinen painos on kuulemma juuri loppuunmyyty, ja toinen painos on pian kirjakaupoissa. Ihana Molla Mills on jo melkoinen julkkis, ja virkkauskursseja järjestävä helsinkiläinen Paloni – jossa myydään riippumattomien suunnittelijoiden käsitöitä ja jonka energinen omistaja edistää luovaa lifestyleä – vain lisää villitystä. Tiedän mistä puhun, olenhan osallistunut yhdelle matonvirkkauskurssille ja muistan, kuinka turistit räpsivät kuvia ikkunoiden takana... Mutta tästä "Crochet or die" -sarjani jatkuu tulevissa blogeissa, ensin kirjoitan Palonin kurssista ja toivottavasti pian sen jälkeen myös Molla Millsin ohjeilla vanhoista mustista t-paidoistani (joita ystäväni Marge opetti minut leikkaamaan matonkuteiksi) virkkaamistani säilytyskoreista...


ITA Virkkuri (Nemo, 2013) è un meraviglioso libro finlandese scritto da Molla Mills che dà un tocco di rock'n'roll ai classici lavori all'uncinetto. Sono subito stata attratta dalle deliziose foto che ci sono e ho portato il libro in giro nella mia borsetta per settimane – anche il titolo di questo testo è ispirato da una foto in cui la frase "Crochet or die" ('lavorare all'uncinetto o morire') è stata attaccata sul muro con lo scotch.
Diviso in cinque capitoli (Istruzioni di base, Lavori a uncinetto per la casa, Accessori all'uncinetto, Lavori a uncinetto pixellizzati e Finitura, dove, oltre a dare alcuni consigli per il benessere di chi lavora a uncinetto, l'autrice consiglia di aggiungere "un'etichetta" sulle le vostre creazioni), Virkkuri è pieno di idee fresche per lavori a uncinetto, completo di istruzioni dettagliati, in modo che possa piacere anche a chi è nuovo alla pratica dell'uncinetto. La cosa interessante – dal punto di vista Recyclie – è che ci sono anche progetti che si basano su vecchie lampade consumate e gioielli di recupero ai quali si può regalare una nuova vita con pochissimi punti. Spesso per i progetti si usano anche fili ricavati da materiali in eccesso. (Infatti, l'autrice ha svolto i suoi primissimi esperimenti di artigianato con materiali riciclati.)
Mentre la prima edizione di Virkkuri è da poco esaurita, e la seconda arriverà presto nelle librerie, la dolcissima Molla Mills è già diventata un po' come una star in Finlandia... e i corsi a uncinetto organizzati presso Paloni, un negozio di Helsinki che vende oggetti fatti a mano da designer indipendenti, promuovendo uno stile di vita creativa, non fanno altro che accrescere la sua fama. So di che parlo, ho partecipato a uno dei corsi dove si confezionavano dei tappeti a uncinetto e ricordo bene i turisti che scattavano foto dietro le vetrine... Ma questo è dove vi lascio ora, e la mia serie su "Crochet or die" continuerà in primo luogo parlando del corso organizzato a Paloni e in seguito, spero presto, dei piccoli contenitori alla Molla Mills fatti a uncinetto con i miei vecchi t-shirts (che la mia amica Marge mi ha insegnato a tagliare in stracci)...


*


Behind the scenes: I took these pictures at our summer cottage in the Finnish Lakeland (see also RE: Summer Cottage), while finishing my very first Molla Mills rug of surplus cotton on the back porch. It was Midsummer, and the first chanterelles had just been picked. Also my mom's 18-year-old cat, Nippe, got interested... Kulissien takana: Otin nämä kuvat mökillämme järvi-Suomessa (katso myös RE: Summer Cottage), kun viimeistelin ihkaensimmäistä, ylijäämäkuteista virkattua Molla Mills -mattoani takakuistilla. Oli juhannus ja ensimmäiset kanttarellit oli juuri poimittu. Myös äitini 18-vuotias Nippe-kissa kiinnostui puuhistani...    


XXX, Katja K.

July 8, 2013

Hopeless Spectacles?
Photo ⎮ kuva ⎮ foto: A-C Scoffoni 

ENG Do you wear glasses like me, and do you sometimes feel like you've got a nice collection of broken ones – enough for a chandelier?

The above chandelier, made with eyeglasses, can be found at Parisian interior architect and designer Carlos Pujol's "wacky and eclectic" three-story apartment featured on Desire to Inspire
Last week I found out about Vision For All, an association that collects used eyeglasses, performs eye examinations and distributes the gathered spectacles in developing countries. While I'm waiting to see whether two of my broken pairs, one that was worn by my mom at the university in the 60s and another handmade in Hungary by Tipton, can be repaired, I already donated one pair to charity (thanks to Specsavers Tikkurila, Finland).
I just love my Tipton Cinematique glasses decorated with salvaged strips of film (the other line is Vinylize, first made from old LPs purchased at the flea market, nowadays created by transforming 7” singles especially pressed for the collection), and it's nice to read about the company's environmental commitment on their website: Everything is put to good use, the atelier hasn't been heated for the last few winters, and the people behind the glasses like nothing better than to recycle "cultural garbage". "We realize that we aren’t going to change the world, but at least we can set an example. And when judgment day comes, we can say that we did our best." – Funny guys, nice glasses... Hope mine can be reassembled soon!

FIN Onko sinullakin silmälasit, ja tuntuuko sinusta joskus siltä kuin rikkinäisiä laseja olisi jo kertynyt varsin mukava kokoelma – riittävästi kattokruunua varten? (Yläkuvan silmälaseista tehty kattokruunu löytyy pariisilaisen sisustusarkkitehti ja muotoilija Carlos Pujolin "oudosta ja eklektisestä" kolmikerroksisesta asunnosta, joka on ollut esillä Desire to Inspire -blogissa.)
Minä sain viime viikolla tietää Vision For All -yhdistyksestä, joka kerää käytettyjä silmälaseja, suorittaa näöntarkastuksia ja jakelee keräämänsä silmälasit kehitysmaissa. Ehdin jo lahjoittaa yhdet lasini hyväntekeväisyyteen (kiitos Specsavers Tikkurila), sillä aikaa kun odotan voidaanko kaksi muuta rikkinäistä paria korjata. Toiset kuuluivat yliopistossa opiskelevalle äidilleni 60-luvulla ja toiset, Tipton-merkkiset, on valmistettu käsityönä Unkarissa.
Tiptonin kierrätetyillä filminpätkillä koristellut Cinematique-lasit ovat aivan mahtavat! (Yritys tuottaa myös Vinylize-laseja, jotka valmistettiin aluksi vanhoista, kirpputorilta löytyneistä LP-levyistä, ja luodaan nykyisin varta vasten painetuista sinkuista.) Silmälasiverstas on toden teolla panostanut ympäristöasioihin: Mitään ei heitetä hukkaan, ateljeeta ei ole lämmitetty viimeksi kuluneina talvina, ja lasintekijät ovat sitä mieltä, ettei ole mitään parempaa kuin kierrättää "kulttuurimoskaa". He sanovat ymmärtävänsä, etteivät he voi muuttaa maailmaa, mutta ainakin he voivat näyttää esimerkkiä, ja "kun tuomion päivä tulee, voimme sanoa, että teimme parhaamme." Hassuja tyyppejä, makeita laseja ... Toivottavasti omat Tiptonini saadaan pian kuntoon!

ITA Porti occhiali come me, e a volte ti sembra di possedere una bella collezione di quelli rotti – abbastanza per un lampadario? (Il lampadario sopra, fatto con gli occhiali e apparso su Desire to Inspire, si trova nell'appartamento parigino "strambo ed eclettico" su tre piani dell' architetto d'interni e stilista Carlos Pujol.)
La settimana scorsa ho scoperto Vision For All, l'associazione che raccoglie occhiali usati, esegue visite oculistiche e distribuisce gli occhiali raccolti nei paesi in via di sviluppo. Dei miei tre paia di occhiali usati, uno l'ho dato in beneficenza (grazie a Specsavers Tikkurila, Finlandia) e sto aspettando di sapere se gli altri due (uno che è stato indossato da mia mamma all'università negli anni '60 e l'altro fatto a mano in Ungheria da Tipton) possano essere riparati.
Adoro i miei occhiali Cinematique Tipton decorati con strisce di pellicola di recupero (l'altra linea è Vinylize che prima veniva confezionata con vecchi LP acquistati al mercato delle pulci ed è ora creata trasformando single 7" preparati specialmente per questo scopo), ed è bello costatare l' impegno ambientale dell'azienda sul loro sito web: Tutto è messo a buon uso, l'atelier non è stato riscaldato negli ultimi inverni, e le persone dietro le lenti non conoscono niente di meglio che riciclare "spazzatura culturale". "Ci rendiamo conto di non poter cambiare il mondo, ma almeno possiamo dare l'esempio. E quando arriverà il giorno del giudizio, possiamo dire che abbiamo fatto del nostro meglio." – Che simpaticoni, e che begli occhiali ... Spero che i miei possano presto essere aggiustati!

XXX, Katja K.


Photo ⎮ kuva ⎮ foto: I SPY DIY

July 3, 2013

Today's (Junk) Mail!Photo ⎮ kuva ⎮ foto: Katja K.

ENG I got my Zero Waste Home in the mail today, and was surprised to find an over 250-page informative package, not just any old picture book!

I'm still very excited and can't wait to dig into practical advice Bea Johnson's collected while decluttering a three-thousand-square-foot home with twenty-six chairs, filling a sixty-four-gallon can of trash weekly...
My home is very much more humble, but I appreciate the author's efforts (she's inspired by the Little House on the Prairie books, among others) – and the concluding remarks, citing psychologist Barry Lubetkin's New York Times article:
It's an unhealthy setup, in which people become slaves to inanimate objects (...) Once you're defining it as something you can't get rid of, you're not in control of your life or your home. 
Johnson goes on to ask us "To have or to be? What will your legacy be?"... – It's written on the wall! (See the above photo and Nea, my younger goddaughter, after a nice island picnic outside Helsinki last week.)
On a more cheerful note, I also got a neat Finnish-language book in the mail, that is, Saara Törmä's Saa vaivata (Like 2011), and was immediately drawn to "Laura's savory pie", or "Trash pie" as you can make it with almost anything, "as long as the filling has potatoes in it"! There, some lovely "junk mail" for you today!FIN Zero Waste Home tuli minulle tänään postissa, eikä se ollutkaan mikä tahansa kuvakirja, vaan yli 250-sivuinen tietopaketti! Olen siitä edelleen hyvin innoissani ja tuskin maltan odottaa, että saan paneutua Bea Johnsonin käytännön neuvoihin, jotka hän on koonnut yksinkertaistaessaan tai siivotessaan (engl. declutter) lähes kolmensadan neliömetrin kotiaan, joka oli sisustettu kahdellakymmenelläkuudella tuolilla, ja kun viikoittain täyttyi miltei kolmensadan litran jäteastia.
Kotini on erittäin paljon vaatimattomampi, mutta arvostan kirjoittajan työtä (yksi hänen inspiraationlähteistään ovat Pieni talo preerialla -kirjat) – ja loppusanoja, joissa hän vetoaa psykologi Barry Lubetkinin artikkeliin New York Timesissa:
On epätervettä, kun ihmisistä tulee elottomien esineiden orjia (...) Kun sinusta alkaa tuntua, ettet voi luopua jostakin (esineestä), et enää hallitse omaa elämääsi tai kotiasi. (Käännös: Katja K.)
Johnson kysyykin lukijoiltaan "Omistaako vai olla? Mitä sinä aiot jättää perinnöksi?"... – Vastaus on päivänselvä, eikö? (Yläkuvassa on Nea, nuorempi kummityttöni, mahtavan Pihlajasaari-piknikin jälkeen viime viikolla.) 
Iloinen yllätys oli myös samassa paketissa saapunut Saara Törmän Saa vaivata (Like 2011). Tunsin heti vetoa "Lauran suolaiseen piirakkaan", joka tunnetaan myös nimellä "roskapiirakka" *), koska voit tehdä sen melkein mistä tahansa. "Tärkeintä on, että täytteessä on perunaa!" Siinä teille hieman "roskapostia" tälle päivälle! 
*) Kokeilin "roskapiirakan" kääntymistä Googlessa ja, yllätys, yllätys, tuloksena oli "kierrätyspiirakka", recycle pieITA Ho ricevuto la mia copia di Zero Waste Home nella posta oggi, e sono stata sorpresa di trovare un libro informativo di circa 250 pagine anziché un qualsiasi titolo illustrato. Sono entusiasta della cosa e non vedo l'ora di cimentarmi nei consigli pratici di Bea Johnson che lei ha messo insieme mentre riorganizzava la sua casa di quasi trecento metri quadrati con ventisei sedie, riempiendo un cassonetto di quasi trecento litri di spazzatura ogni settima...
La mia casa è molto più umile, ma apprezzo i suoi sforzi (tra le altre cose, lei è ispirata dai libri La piccola casa nella prateria) – e le osservazioni conclusive, citando un articolo del psicologo Barry Lubetkin apparso su New York Times:
E una situazione malsana in cui le persone diventano schiave di oggetti inanimati (...) Una volta che ci si sente di non potersi più liberare di qualcosa, non si è più in grado di mantenere il controllo della propria vita o della propria casa. (Trad. Katja K.)
Johnson ci chiede, infatti, "Avere o essere? Cosa lascerete voi in eredità?"... – La risposta mi pare ovvia, no? (Nella foto sopra c'è Nea, la mia figlioccia più giovane, dopo un bel pic-nic su un'isola appena fuori Helsinki la scorsa settimana.) 
Su una nota più allegra, ho ricevuto anche un bel libro finlandese nella posta, cioè Saa vaivata di Saara Törmä (Like, 2011), e sono stata subito attratta dalla "Torta salata di Laura", detta anche  "Torta riciclata", dal momento che si può preparare con quasi tutto "finché nel ripieno ci siano delle patate!" Ecco, un po' di "junk mail" per voi in quest'oggi!

XXX, Katja K.