September 20, 2017

Habitare 2017, Day 3: Signals, sì!


"Age is a tricky thing. How it is perceived varies in different cultures and contexts. Who says what can be done at which age? ... Our personalities and tastes usually stay the same regardless of our age... Do our homes tell the age of its inhabitants anymore?"   
Photos ⎮ kuvat: Katja K.  #Habitare

ENG For my third Habitare post I take it easy and, together with my Italian-Finnish friend Marzia, we head back to the Signals exhibition's four experimental worlds, or rooms, under the umbrella theme of "Through which glasses do you look?".

We go Offline and Age Less – I'm particularly interested in this aspect: I've just turned 45, allowing for Chance and Happiness to take place... And we end up bumping into trend analyst Susanna Björklund who, together with the designer Sisse Collander, has designed and produced the exhibition. And the conversation flows in Italian! Che bella conclusione alla fiera di quest'anno! All'anno prossimo!

FIN Kolmannessa Habitare-postauksessani otan iisisti ja me palaamme italialais-suomalaisen ystäväni Marzian kanssa Signals-näyttelyn neljään maailmaan tai huoneeseen, joita yhdistää Millä laseilla katsot? -teema. Täällä me olemme Age Less – olen erityisen kiinnostunut tästä näkökulmasta, olenhan juuri täyttänyt 45 vuotta – ja Offline, jolloin Onni ja Sattuma voivat astua kuvaan... Ja me törmäämme trendianalyytikko Susanna Björklundiin, joka on yhdessä muotoilija Sisse Collanderin kanssa suunnitellut ja tuottanut näyttelyn. Ja keskustelu etenee italiaksi! Che bella conclusione alla fiera di quest'anno! All'anno prossimo!


Love life, recycled – and Habitare, Katja K.

September 19, 2017

Habitare 2017, Day 2: Mobile Home(less)Photos ⎮ kuvat: Katja K.  #Habitare

ENG While there are neat compact housing solutions on show at Habitare (not to mention beautiful interiors, naturally), I dedicate my second exhibition day on artist Anssi Pulkkinen’s Street View (Reassembled) at Habitare’s hall 2.

Made of rubble transported from Syria, the installation effectively explores the concept of home from the points of view of homelessness and refugehood... I remain in silence – a slightly different collection of tiles!

The work of art was commissioned by the Finnish Cultural Institute for the Benelux and it is part of the Finnish cultural institutes’ Mobile Home 2017 project. In addition, Habitare, The Ministry of Education and Culture, Saastamoinen Foundation, SuomiFinland100 and Finnish-Syrian Solidarity Association have supported the work.

On the same theme, one of the Habitare 2017 keynote speakers Marwa Al-Sabouni (PhD in Islamic Architecture) – who has remained in Homs with her husband and two children throughout the war – "offered insights on how her country (and a much-needed sense of identity) should be rebuilt so that the war will not happen again." I missed this... but Al-Sabouni has recently released a book called The Battle for Home (Thames & Hudson, 2016). 

FIN Vaikka toisaalla Habitaressa on esillä kauniita ja kompakteja asumisratkaisuja (puhumattakaan suloisista sisustuksista luonnollisesti), omistan toisen näyttelypäiväni taiteilija Anssi Pulkkisen Street View (Reassembled) -teokselle Habitaren hallissa 2. Syyriasta tuoduista taloraunoista koottu installaatio todella herättää pohtimaan kodittomuutta ja pakolaisuutta... Hiljennyn, hieman erilaisen laattakokoelman äärelle.

Teoksen on tuottanut Suomen Benelux-instituutti, ja se on osa Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien Mobile Home 2017 -hanketta. Lisäksi Habitare, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Saastamoisen säätiö, Suomi100 ja Suomi-Syyria ystävyysseura ovat tukeneet teoksen toteutumista.

Myös yksi Habitare 2017 -messujen keynote-puhujista, väitöksensä islamilaisesta arkkitehtuurista valmistellut arkkitehti ja kirjailija Marwa Al-Sabouni – joka asuu edelleen Homsissa miehensä ja kahden lapsensa kanssa – esitti näkemyksiä siitä, miten hänen maansa (ja kaivattu identiteetin tunne) pitäisi jälleenrakentaa, jotta sota ei enää toistuisi. Minä en päässyt kuuntelemaan tätä... mutta Al-Sabouni on hiljattain julkaissut teoksen The Battle for Home (Thames & Hudson, 2016).


Love – and peace – recycled, Katja K.

You might also like:

September 14, 2017

Habitare 2017, Day 1: It Is A Keeper

< I'm crazy about polka dots and I find them at the Habitare Ethical Area curated by Tikau, a Finnish company combining "Scandinavian design and Indian handicraft traditions with the vision of employing and empowering the artisans of rural India. Taking a uniquely long-term, personal and human approach, Tikau collaborates directly with 120 artisans in their home villages in India, combining trade and aid. The collection consists of handmade home décor and clothing accessories." >

< It's written on the wall!

Anno – I absolutely loved this stand! Anno's roots are "firmly in the Scandinavian way of living...  Natural materials - wool, linen and cotton... are an essential part of being close to nature, timelessly and naturally." < > Samuli Helavuo's "In pieces, but not broken III". >
Photos ⎮ kuvat: Katja K.  #Habitare

ENG This year I have the luxury of visiting Habitare on all the five days and I'm letting it sink in slowly, first guided by Signals, an experimental exhibition exploring trends in interior decoration, housing and design, where I find a text that's a definite keeper – and I'm copying it here in its entirety:

"Throw-away culture is so last season. Repair culture is the future and it is the Japanese that show us the direction. They have a tradition of valuing items. Instead of junk, they see opportunities. A broken pot is valuable for its imperfection. A crack is highlighted with gold, not hidden. This is the essence of the Wabi Sabi philosophy that has its origins in Buddhism. Nothing is permanent or complete. Everything changes and is incomplete. 
People everywhere are getting tired with the ever shortening life cycle of disposable products. In Amsterdam, for instance, they have repair cafés, where broken gadgets can be fixed. 
At Ambiente Fair there were beautiful chairs by Bouillon, a Japanese company that lovingly transforms broken mass produced furniture into unique design objects. This is upcycling at its most elegant form and a step towards circular economy."

Talking about "broken pots", in the No Trash! exhibition area there is, among others, Samuli Helavuo's In pieces, but not broken III (above)...

FIN Tänä vuonna saan vierailla Habitaressa kaikkina viitenä päivänä, ja makustelen kaikkea näkemääni hitaasti, ensin kokeellisen, sisustuksen ja muotoilun tulevaisuuden trendejä esittelevän Signals-näyttelyn ohjaamana. Löydän näyttelystä tekstin, josta haluan pitää kiinni – ja olen kopioinut sen tähän kokonaisuudessaan:

"Älä heitä pois! – Kertakäyttökultuuri on tullut tiensä päähän. Korjauskulttuuri on tulevaisuutta. Japanilaiset näyttävät mallia muille. Japanissa on aina suhtauduttu tavaroihin vakavasti. Romun sijaan siellä nähdään mahdollisuuksia. Rikkinäinen ruukku on arvokas nimenomaan epätäydellisyytensä takia. Säröjä korjataan kullalla eikä peitellä. Tämä on Wabi Sabia, buddhalaisuudesta peräisin olevaa filosofiaa. MIkään ei ole pysyvää tai täydellistä. Kaikki muuttuu ja on vajavaista.
Ihmiset ympäri maailman ovat väsymässä hyödykkeiden jatkuvasti lyhenevään elinkaareen. Amsterdamissa on esimerkiksi korjauskahviloita, joissa voi kokoontua yhdessä korjaamaan rikkimenneitä kodinkoneita.
Ambiente-messuilla tuli vastaan kauniita uniikkituoleja. Ne on valmistanut Bouillon, japanilainen yritys, joka rakkaudella muuttaa massatuotantoina valmistettuja sattumanvaraisesti hajonneita huonekaluja korkeatasoisiksi, design-esineiksi. Se on askel kohti kiertotaloutta hienostuneimmillaan."

"Rikkinäisistä ruukuista" puheen ollen, No Trash! -näyttelyssä on esillä muiden muassa Samuli Helavuon Palasina, mutta ei rikki III (katso yllä)...

Love life, recycled – and Habitare, Katja K.