September 20, 2013

Marzia's Casa Dolce CasaPhotos ⎮ kuvat ⎮ foto: Katja K.

ENG In Espoo, Finland, not far away from the sea where street addresses sound like fisherman's luck, there's a Finnish-Italian home where Nordic style meets Italian style, and new meets handcrafted and recycled in numerous carefully considered details, such as the two couples in the view of the bedroom here on the left.


The barrel standing in the corner of Marzia's living room is a roadside find from Italy, and a black and white sign on the wall is a playful remake of a Venetian street sign – Marzia used to study in the city – by Agora T.
Marzia is an architect and especially fond of Italian Seletti's serving dishes (not in the picture) that can be stacked to form classic buildings and, when laid on the table, you see the layout of the houses on the dish bottoms. Bello!
Marzia is a perfect Italian hostess, and our meal is complete with antipasti, primo piatto, insalata, dolce, topped with a digestivo, or Sambuca con mosca, that is, Sambuca with three coffee beans that stand for health, happiness and prosperity. The fun dishes that resemble disposable ones but are actually fine china (which Recyclie doesn't mind) Marzia has set on the table are also by Italian Seletti – Marzia, you should take part in a competition with your table setting that even turns wine bottle corks into place markers! – and the above saucers are by Italian L'Abitare (and although my hostess is sorry the teacups are broken, I suggested she could create a wall composition of the delicate plates...) Benvenuti a casa di Marzia e Arto!


FIN Espoossa, kivenheiton päässä merestä, missä katuosoitteet kuulostavat kalaonnelta, on suomalais-italialainen koti, jossa pohjoismainen tyyli kohtaa italialaisen tyylin, ja uusi kohtaa käsintehdyn ja kierrätetyn useissa harkituissa yksityiskohdissa, kuten makuuhuoneen kahdessa pariskunnassa (ks. pikkukuvassa).
Marzian olohuoneen nurkassa seisova tynnyri on tienvarsilöytö Italiasta, ja musta-valkoinen kyltti seinällä on leikkisä toisinto venetsialaisesta (siellä Marzia on opiskellut) kyltistä. Sen on valmistanut Agora T.
Marzia on arkkitehti ja erityisen ihastunut italialaisen Selettin tarjoiluastioihin (ei kuvassa), jotka voi pinota klassisten rakennusten muotoon, ja kun ne katetaan pöydälle, talojen pohjapiirrustuksen voi nähdä lautasen pohjassa. Bello!
Marzia on täydellinen italialainen emäntä, eikä aterialtamme puutu mitään: antipasti, primo piatto, insalata, dolce ja digestivo eli Sambuca con mosca, jossa Sambuca tarjoillaan kolmen, terveyttä, onnea ja vaurautta symboloivan kahvipavun kera. Selettin lautaset, jotka Marzia on kattanut pöytään muistuttavat kertakäyttöisiä mutta ovat oikeasti hienoa posliinia (mistä Recyclie on mielissään). – Marzia, sinun pitäisi osallistua kattauskilpailuun, kun viinipullon korkeistakin on taiottu paikkamerkkejä!
Yläkuvan lautaset ovat italialaisen L'Abitaren (ja vaikka emäntäni onkin pahoillaan siitä, että teekupit ovat menneet rikki, ehdotin että hän voisi luoda herkän kauniista lautasista seinäasetelman...) Benvenuti a casa di Marzia e Arto!


ITAEspoo, in Finlandia, non lontano dal mare, dove i nomi delle strade suonano come la fortuna del pescatore, c'è una casa finno-italiana dove lo stile nordico incontra lo stile italiano, ed il nuovo si unisce agli oggetti artigianali e riciclati in numerosi dettagli attentamente considerati, come ad esempio le due coppie nella vista della camera da letto (nella foto piccola).
La botte nell'angolo del salotto di Marzia, architetto di professione, è stata trovata accanto alla strada in Italia, e un cartello bianco e nero di Agora T. sul muro è un giocoso rifacimento di un cartello stradale veneziano (lei ha studiato nella città).
Marzia ama particolarmente i piatti da portata di Seletti (non nella foto) che possono essere impilati per formare edifici classici. Quando posati sul tavolo, si vede la disposizione delle case sul fondo del piatto. Bello!
Da una perfetta padrona di casa italiana, Marzia ha preparato un pasto completo di antipasti, primo piatto, insalata, e dolce, accompagnato da un digestivo, o Sambuca con mosca, cioè Sambuca con tre chicchi di caffè che rappresentano salute, felicità e prosperità. I piatti divertenti di Seletti assomigliano a quelli usa e getta ma sono in realtà di raffinata porcellana (per il piacere di Recyclie). – Marzia, dovresti prendere parte a una competizione con la tua tavola che trasforma anche i tappi di sughero in segnaposti!
I piattini nella foto sopra sono italiani, della marca L'Abitare (e anche se la mia padrona di casa è dispiaciuta per le tazze da tè che si sono rotte, ho suggerito che poteva creare una composizione a parete dei piatti delicati... ) Benvenuti a casa di Marzia e Arto!

XXX, Katja K.


A pois, o a righe?
 
Me photographed by Marzia, in my handmade Italian Piero Massaro glasses having a glass of Sambuca con mosca on her black and white carpet (that she knows is referred to as the "blogger's carpet"...)  
⎮ Minä Marzian kuvaamana, käsintehdyissä italialaisissa Piero Massaro -laseissani kädessäni sambuca con mosca, hänen musta-valkoisella matollaan (jota hän tietää kutsuttavan "bloggarimatoksi"...)


PS Ideas to recycle: Marzia loves jewelry (she has a lot!), and she stores all her earrings and necklaces in old picture frames on which she's attached a multitude of different knobs (the little image). The orange and turquoise necklace is by Marimekko and the ladylike brooch on the left was a handmade gift from a friend on the anniversary of Audrey HepburnIn front of the bedroom mirror, there's another little Finno-Italian encounter (not in the picture): an owl by Iittala (Finland) and two ampoules of Murano glass by F. & M. Ballarin, a gift by Marzia's best friend Marta... Ideat kiertoon: Marzia rakastaa koruja (niitä on paljon!) ja hän säilyttää kaikkia korva- ja kaulakorujaan vanhoissa taulunkehyksissä, joihin hän on kiinnittänyt lukuisia erilaisia ​​nuppeja (pikkukuva). Oranssi-turkoosi kaulakoru on Marimekon ja hienostunut rintakoru vasemmalla oli käsintehty lahja ystävältä Audrey Hepburnin vuosipäivänä. Makuhuoneen peilin edessäkin on pieni suomalais-italialainen kohtaaminen (ei kuvassa): Iittalan pöllö ja kaksi F. & M. Ballarinin muranolasista ampullia, jotka Marzia sai lahjaksi parhaalta ystävältään Martalta...

September 17, 2013

Outi Pyy: "Trashion!"

Photos ⎮ kuvat ⎮ foto: Katja K.ENG It's Design Week in Helsinki, and on Friday night I went to listen to Outi Pyy, the author of Trashion! (Atena) giving an English-language lecture at Designhuone.

This former seamstress, grown into a trashionista of international fame out of pure love for aesthetics (that I've already mentioned here and here), told us upfront: "Recycled fashions are beautiful, actually a lot better." She also praised DIY fashion as "a wonderful hobby, very therapeutic", regretting that "we've lost the connection (to handcrafts)" – after all, what's the difference between changing a light bulb and sewing on a button?
Pyy, calling herself a "mediocre sewer" or even "a bit lazy" (things that I have in common with her, have to admit), loves sturdy materials such as denim and leather that she can work with safety pins or by gluing – "flamboyant ways"! On Friday our trashionista was wearing a self-made sweater inspired by Alexander McQueen, one of her icons (in one of the below pictures).
I too share the love for a couple of her icons: Maison Martin Margiela (I wonder how she'd comment on my Car Seat Dress, actually not recycled, but a H&M remake... ) and Tank Girl!
Trashion!, the book, is a collection of step-by-step instructions to DIY fashions and bold fashion shoots that must be inspired by the author's mood boards covering entire walls in her living room (one of her favorite working methods). – She signs her beautiful book saying "There are no mistakes in trashion (just unexpected results)!" (Please find a link to Outi Pyy's famous blog in the right margin!)


FIN Helsingissä on Design Week, ja perjantai-iltana kävin kuuntelemassa Trashion!-kirjan (Atena) kirjoittajaa Outi Pyytä, joka luennoi englanniksi Designhuoneella.
Tämä entinen ompelija, josta on puhtaasta estetiikan rakkaudesta kasvanut kansainvälisesti tunnettu trashionista (jonka olen jo maininnut täällä ja täällä), ilmoitti meille heti kättelyssä: "Kierrätysmuoti on kaunista, oikeastaan paljon kauniimpaa kuin muu muoti." Hän myös kehui tee-se-itse-muotia "hienona, hyvin terapeuttisena harrastuksena" ja pahoitteli, että "olemme menettäneet yhteyden (käsitöihin)" – mitä eroa on loppujen lopuksi hehkulampun vaihtamisella ja napin ompelemisella?
Pyy, joka kertoo olevansa "keskinkertainen ompelija" tai jopa "hieman laiska" (molemmat ominaisuuksia, jotka kuvaavat myös minua, täytyy myöntää), rakastaa tukevia materiaaleja, kuten denimiä ja nahkaa, joita hän voi työstää "mahtipontisesti" hakaneuloilla tai liimaamalla! Perjantaina trashionistalla oli yllään omatekoinen Alexander McQueenin innoittama villapaita (McQueen on yksi hänen ikoneistaan, katso toinen alakuvista).
Minäkin ihannoin kahta Pyyn ikoneista, nimittäin Maison Martin Margielaa (mitähän hän sanoisi Car Seat Dress -mekostani, joka ei ole oikeasti ​​kierrätetty, vaan H&M-uusintapainos...) ja Tank Girliä!
Trashion!-kirja on kokoelma yksityiskohtaisia ohjeita tee-se-itse-muotiin ja rohkeita muotikuvia, jotka pohjautuvat varmasti kirjoittajan mood boardeihin, jotka kattavat kokonaisia seiniä hänen olohuoneessaan (ja ovat yksi hänen suosikkityömenetelmistään). – Outi Pyy kirjoittaa kauniin kirjansa omistuskirjoitukseen "Trashionissä ei ole virheitä (vain odottamattomia tuloksia)!" (Oikeassa marginaalissa on linkki Outi Pyyn suosittuun blogiin.) 


ITA È la Settimana del Design a Helsinki, e il Venerdì sera sono andata ad ascoltare Outi Pyy, l'autrice di Trashion! (Atena), che dava una lezione di lingua inglese presso il Designhuone.'
Questa ex sarta, diventata una "trashionista" di fama internazionale per puro amore per l'estetica (che ho già menzionata qui and qui), ha iniziato dicendo: "la moda riciclata è bella, anzi, molto meglio dell'altra moda." Ha anche elogiato la moda fai da te come "un hobby meraviglioso, molto terapeutico", rammaricandosi che "abbiamo perso la connessione (all'artigianato)" – alla fine, qual'è la differenza tra cambiare una lampadina e cucire un bottone?
La Pyy, che si definisce una "cucitrice mediocre" o anche "un po 'pigra" (cose che ho in comune con lei, devo ammettere), ama materiali robusti come il denim e la pelle che lei può lavorare con spille di sicurezza o con la colla – "in modi sgargianti"! Venerdì scorso la nostra trashionista indossava un maglione self-made ispirato ad Alexander McQueen, una delle sue icone (nella foto sopra).
Anch'io condivido l'amore per un paio delle sue icone: Maison Martin Margiela (chissà come avrebbe commentato il mio abito da "seggiolino auto", Car Seat Dress, in realtà non riciclato, ma un rifacimento H&M... ) e Tank Girl!
Trashion!, il libro, è una raccolta di istruzioni passo-passo alla moda fai da te e audaci servizi di moda che s'ispireranno sulle "mood boards" dell'autrice, immagini che coprono intere pareti nel suo salotto (infatti uno dei suoi metodi di lavoro preferiti). – Lei mi firma il suo bel libro dicendo "Non ci sono errori nella trashion (solo risultati imprevisti )!" (Si prega di trovare il link al famoso blog di Outi Pyy nel margine destro!)

XXX, Katja K.


My attempts on (recycled) DIY fashion:

September 14, 2013

On ConsumptionPhoto ⎮ kuva: Katja K.

ENG ”Local food and initiatives such as the Restaurant day bring buyers close to the initial source. Many of us want to know who manufactured a given product, where it came from, and what the story behind it is. Authenticity is appreciated. For the same reason modern antiques, design and crafts are so popular nowadays", Niclas Storås writes in his article Ours (Trash, 4/2012), and continues:

"Mass-produced things have no stories to them. They do not involve strong experiences. Anyone can buy the same experience from Ikea or H&M. The resale value of mass-produced goods is poor. So bad really, that we do not feel bad about throwing away a jacket or an armchair. We can always get a new one in the store, or even two at the same time. Actually, the word 'consumer' is mild as an expression: We've become destroyers." (Transl. Katja K.)

I just realized that I've recently been talking about shopping quite a lot, and even though I mainly deal with products made of recycled materials, consumption raises some thoughts... Luckily though, "over-consumption is no longer something to assert yourself with; young people no longer want to be defined in terms of consumption" says Jenni Selosmaa, the author of a Finnish book on peer-to-peer-consumption Kaikki jakoon, in Hanna Eriksson's article (Vihreä Lanka, 14 June, 2013).

"User-ownership" that Pertti Pänkäläinen wrote about in the same newspaper (1 February, 2013), is again something I'm really excited about (as it actually reduces the need to earn money!):

You own what you use. The more you're using something like a commodity, a device, or goods (measured in frequency of use or life cycle), the more you own it. If you have a pair of skis that you take out once a winter, you own them less than if you'd go skiing fifteen times. If your summer cottage door squeaks three times a summer, you own a fraction of what you would if you lived at the cottage all summer. Using, and primary access to, a property is in my opinion prioritized over it's legal ownership. My definition of ownership favors durable and long-lasting products that resist the trends of fashion and go against premature aging of products, as well as reduce the need to earn money. The concept also has its limitations. It does not as such, apply to services, food, and money, among others, but can possibly help clarify the idea of money, let's say. The more money you spend, the less you own it – right? (Transl. Katja K.)

– There's one thing I'm sure about: I don't want to fall into an imaginary "then-when-life" that Tipsu talks about in Sari Markkanen's children's book (See below).

"You're talking about a 'then-when-happiness' that comes on Saturdays and sunny summer days, and when everything is spotless, and when we've bought yourself new things, but it's really not the case at all. Though these things are fun, they do not bring happiness along. Moments of joy, even the smallest, race by in the end, and then it's all about everyday life again; it feels as though happiness always slips through your fingertips."... "Yeah, happiness does not reside in things, objects, trips, or even in summer days, it lives within us, every instant and every day, even if you wouldn't feel like it at all. Happiness can be experienced now or now or now... " (Transl. Katja K.)

PS Tipsu ja oivallusten opus ('Tipsu and a bookful of insights') is a collection of children's stories for ages 6–11. It is an introduction to mindfulness training – that also makes an adult think while reading fairy tales to children. Author of the book, Sari Markkanen, is a teacher and mindfulness instructor, and the book, published by Basam Books (2013), was illustrated by Meri Qvist.


You might also like: On Simple Beauty


FIN ”Ravintolapäivä ja lähiruoka päästävät ostajan lähelle alkulähdettä. Useat meistä haluavat tietää, kuka tuotteen on valmistanut, mistä se on tullut ja mikä on tarina sen taustalla. Aitous on arvossa. Se näkyy myös nykyantiikin, designin ja käsitöiden suosiossa", Niclas Storås kirjoittaa ”Meidän”-artikkelissaan (Trash-lehti, 4/2012) ja jatkaa: "Massatuotetuilla asioilla ei ole tarinoita. Niihin ei liity vahvoja kokemuksia. Kuka tahansa voi ostaa saman kokemuksen Ikeasta tai H&M:ltä. Massatuotteiden jälleenmyyntiarvo on huono. Niin huono, että ei tee kipeää heittää pois yksi tuulitakki tai nojatuoli. Tarpeen tullen uuden vastaavan voi hakea kaupasta, tai vaikka saman tien kaksi. Oikeastaan kuluttaja-sana on ilmauksena lievä. Olemme olleet tuhoajia.” 

Minä huomaan viime aikoina kirjoittaneeni ostoksista, ja vaikka käsittelenkin lähinnä kierrätysmateriaalista valmistettuja tuotteita, kulutusinto herättää ajattelemaan... Onneksi sentään "Ylikuluttaminen ei ole asia, millä voisi vielä päteä. Nuoret eivät halua määrittyä enää kuluttamisen kautta", Kaikki jakoon! -kirjan kirjoitaja Jenni Selosmaa sanoo Hanna Erikssonin artikkelissa, Vihreässä Langassa, 14.6.2013. 

"Käyttävä omistaminen", josta Pertti Pänkäläinen kirjoittaa mielipiteensä samaisessa Vihreässä Langassa 1.2.2013, on jotakin, mistä innostun valtavasti (lue: vähentää palkkatyön tekemisen tarvetta): 

Sinä omistat sen, mitä sinä käytät. Mitä enemmän jotain hyödykettä, laitetta tai tavaraa käytät (käyttökerrat tai käyttöaika), sitä enemmän sitä omistat. Jos sinulla on sukset, joilla hiihdät kerran talvessa, omistat niitä vähemmän kuin jos hiihtäisit niillä viisitoista kertaa. Jos kesämökin ovi narahtaa kolme kertaa kesässä, on omistuksesi murto-osa siitä, mitä se olisi, jos asuisit mokillä koko kesän. Käyttävässä omistuksessa juridisen omistamisen sijaan priorisoituu omaisuuden käyttö ja sen ensisijainen käyttöoikeus. Ideani mukainen omistamisen määritelmä suosii kestäviä ja pitkäikäisiä tuotteita, vastustaa muodin ja trendien tavoitteita vanhentaa tuotteita ennenaikaisesti sekä vähentää palkkatyön tekemisen tarvetta. Käyttävän omistamisen käytännöllä on myös rajoituksensa. Esimerkiksi palvelut, ruoka ja raha eivät taivu määritelmään, mutta ehkä kirkastavat käsitystämme vaikkapa rahan ideasta. Mitä enemmän rahaa käytät, sitä vähemmän sitä omistat – eikö totta?

– Yhdestä asiasta olen varma: en halua sortua "sitku-elämään", josta Tipsu puhuu Sari Markkasen Tipsu ja oivallusten opus -kirjassa (ks. alla).

"Sinä puhut siitä sitku-onnesta. Siitä, joka tulee sitten, kun on lauantait ja aurinkoiset kesäpäivät ja siivottu ja uusia juttuja hankittu, muttei se oikeastaan tule silloinkaan. Vaikka nämä asiat ovatkin hauskoja, ne eivät tuo onnea mukanaan. Ilon hetket, ne pienetkin, kiitävät lopulta ohi, ja sitten koittaa taas arki; tuntuu että onni lipsahtaa aina hyppysistä." (...) "Niin, ei se onni elä asioissa, ei tavaroissa, ei retkissä eikä edes ihanissa kesäpäivissä. Se elää meissä, ihan joka hetkenä ja päivänä, vaikkei siltä aina tuntuisikaan. Onnellisuutta voi kokea vaikka nyt tai nyt tai nyt... " 

PS Tipsu ja oivallusten opus -kirjan 6-11-vuotiaille suunnatut kertomukset – jotka johdattavat mindfulness-harjoituksen perusasioihin – saavat myös satuja ääneen lukevan aikuisen oivaltamaan. Kirjan kirjoittaja Sari Markkanen on koulutukseltaan opettaja ja mindfulness-ohjaaja, sen on kuvittanut Meri Qvist ja kustantanut Basam Books, 2013. (Kirja on mainittu blogissa kerran aikaisemminkin.) 


Katso myös: On Simple Beauty

September 12, 2013

Sarah Moore's Vintage World!Photo ⎮ kuva ⎮ foto: Karisto


ENG Hurrah! Vintage Home (originally published by Kyle Books), that I translated into Finnish this Spring, has just come out of the oven!

Yesterday I received a few books in the mail (just love the smell and texture of new books), and can now be inspired by Sarah Moore's colorful world myself... Nothing is put to waste: small paraphernalia is collected into an abacus or a mobile for children, broken porcelain pitchers can continue as bookends when filled with gypsum, and odd pieces of wallpaper make up a patchwork! There are also some recipes, and I definitely want to try the exciting pot breads!

Sarah Moore also talks about sourcing vintage in her book – that's filled with wonderful pictures. This one reminds me of my granny Ida Ester (see her initials at the end of my blogs's name?) and her enamel pots.  ⎮ Sarah Moore puhuu myös vintagen ostamisesta ja ostopaikoista kirjassaan – joka on täynnä ihania kuvia. Tämä muistuttaa minua mummostani Ida Esteristä (näetkö hänen nimikirjaimensa blogini nimen lopussa?) ja hänen emalikattiloistaan.

FIN Hurraa! Keväällä suomentamani Viehättävä vintage-koti on juuri tullut uunista ulos!
Sain eilen muutamia kirjoja postissa – kuinka hyvälle uudet kirjat tuoksuvatkaan ja kuinka ihanalta kirjan eläväpintainen takakansi tuntuu käsissä –, ja nyt voin itsekin inspiroitua Sarah Mooren värikkäästä maailmasta... Mitään ei heitetä hukkaan: pikkutilpehööri kerätään lasten mobileen tai helmitauluun, rikkinäisetkin posliinikannut voivat jatkaa kirjatukina, kun niihin valetaan sisälle paino, ja tapetinpaloista tulee tilkkutyötapetti! Muutama ruokaohjekin löytyy: haluan ehdottomasti kokeilla jännittäviä leipiä, jotka paistetaan kukkaruukussa!


Sarah Moore's vintage world is complete with gifts – don't forget her Homemade Gifts Vintage Style (originally published by Kyle Books)! Don't you just love the door decoration made of buttons and pearls (below)? (Photo: Karisto) ⎮ Sarah Mooren vintage-maailmaan kuuluu myös lahjoja – älä unohda hänen kirjaansa Eilispäivän aarteet. Lahjoja omin käsin (Karisto, 2012). Eikö alakuvan napeista ja helmistä tehty ovikoriste olekin aivan ihana? (Kuva: Karisto)ITA Evviva! Vintage Home (originariamente pubblicato da Kyle Books), che ho tradotto in finlandese questa primavera, è appena stato sfornato!
Ieri ho ricevuto un paio di libri nella posta (adoro il profumo e la consistenza dei libri nuovi), e ora anch'io posso ispirarmi al mondo pieno di colori di Sarah Moore... Nulla si spreca: la chincaglieria è appesa ad un abaco o un mobile per bambini, brocche di porcellana rotte possono continuare ad esistere come fermalibri una volta riempite di gesso, e pezzi dispari di carta da parati compongono un mosaico! Ci sono anche alcune ricette, e voglio assolutamente provare a fare pane nei vasi di terracotta!

While translating Vintage Home, I published the following blog texts:


XXX, Katja K.

September 5, 2013

PS⎮Astubutiikkiin.fiPhoto ⎮ kuva ⎮ foto: Katja K.

ENG Mari Moilanen opened her "boutique" to a variety of small Finnish crafts companies, and now also a number of products made with recycled materials can be found behind one door.

Apart from some of the more familiar brands (e.g., Nouseva Myrsky), Recyclie's shopping list would call for grandmother's wool tapestries turned into bags by Lempiväri and decommissioned outdoor ads transformed into knitting needle cases by Risako (just the name of this company is likely to make you smile, 'Broken?'), as well as a number of new recycled clothing brands (e.g., KIKS).
In addition, Sallan Paja produces a variety of recycling solutions (See, e.g., Pahvikas for collecting cardboard). It's nice that the products can be found in a variety of catagories – how about "At Home", "In the Closet", "On the Coat Rack", "In the Jewelry Box", or "Wellbeing" (incl. handmade Vuotar cosmetics)? And what about the styles: Artistic, Bohemian, Classic, Grandmum's, Joyful, Metal, New Design, Retro, Romantic, Sporty, Trendy and Vintage? Perhaps in the future we'll also see "Recycled"?FIN Mari Moilanen avasi "butiikkinsa" erilaislle pienille käsityöyrityksille, ja nyt myös monia kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita saa saman oven takaa.
Tutumpien merkkien (esim. Nouseva Myrsky) ohella Recyclien ostoslistalla olisi mm. Lempivärin Raanu-laukkuja, jotka ovat syntyneet mummon kutomista villaraanuista, Risakon puikkopenaaleja, jotka on valmistettu käytöstä poistetusta ulkomainoksesta (jo pelkästään tämän yrityksen nimi saa hymyilemään, Risako?), ja lukuisia uusia kierrätysvaatemerkkejä (esim. KIKS).
Sallan Paja tuottaa lisäksi erilaisia kierrätysratkaisuja (ks. esim. Pahvikas pahvinkeräykseen). Mukavaa on sekin, että tuotteet voi löytää eri tavoin luokiteltuina, miten olisi Kotona, Vaatehuoneessa, Naulakossa, Korulippaassa tai Hyvä olo (mm. käsintehtyä Vuotar-kosmetiikkaa)? Entä tyylit: Artistic, Bohemian, Classic, Grandmum's, Joyful, Metal, New Design, Retro, Romantic, Sporty, Trendy ja Vintage? Ehkäpä tulevaisuudessa saadaan myös "Kierrätystyyli" erikseen?ITA Nella sua "boutique", Mari Moilanen ha dato spazio ad una serie di piccole imprese artigianali finlandesi, ed ora anche una gamma di prodotti realizzati con materiali riciclati può essere trovata dietro un'unica porta.
A parte alcune delle marche più note (p.e. Nouseva Myrsky), la lista della spesa di Recyclie comprende arazzi di lana della nonna trasformate in borse da Lempiväri e vecchi annunci esterni trasformati in cofanetti per gli aghi da maglia da Risako (solo il nome di questa società fa sorridere, 'Rotto?'), così come alcune nuove marche di abbigliamento riciclato (p.e. KIKS).
Inoltre, Sallan Paja produce una varietà di soluzioni di riciclaggio (vedi, ad esempio, "Pahvikas" per la raccolta di cartone). È bello che i prodotti si possano trovare in una varietà di catagorie – come vi suona "A casa", "Nel armadio", "Sulla cremagliera del cappotto", "Nella scatola di gioielli" o "Benessere" (pe. Vuotar, cioè cosmetici fatti a mano). E che ne dite degli stili: Artistic, Bohemian, Classic, Grandmum's, Joyful, Metal, New Design, Retro, Romantic, Sporty, Trendy e Vintage? Forse in futuro ci sarà anche "Riciclato"?

XXX, Katja K.

Shopping in Helsinki: Something Old, Something New... And Some Recycled AccessoriesPhotos ⎮ kuvat ⎮ foto: Katja K.

ENG Limbo Boutique, an old favorite of mine (I've been wearing my Limbo hat in pink corduroy for years, and can almost hear the sound of the sewing machine in the back of the store when waiting for mine to be ready), was one of the Design District shops that opened it's doors for Late Night Shopping during the Night of Arts a couple of weeks ago.

And Recyclie was happy to find also some recycled brands in the shop's selection – that now partially extends upstairs! Luv Limbo! FIN Vanha suosikkini Limbo Boutique (olen pitänyt vaaleanpunaista Limbo-vakosamettihattuani jo vuosia ja voin melkein mielessäni kuulla ompelukoneen äänen kaupan takahuoneesta, kun odotan hattuni valmistumista), oli yksi Design District -alueen kaupoista, joka piti ovensa auki Taiteiden Yössä pari viikkoa sitten. Ja Recyclie oli iloinen löytäessään myös joitain kierrätettyjä merkkejä liikkeen valikoimista – jotka nyt osittain levittäytyvät yläkertaan! Luv Limbo!

ITA Limbo Boutique, uno dei miei negozi preferiti da tempo (indosso il mio cappello Limbo di velluto rosa da anni, e mi sembra quasi di sentire il rumore della macchina da cucire nel retro del negozio mentre aspetto che il mio cappello sia pronto), è stato uno dei negozi del quartiere design che ha aperto le sue porte per il "Late Night Shopping" durante la Notte delle Arti un paio di settimane fa. E Recyclie era felice di trovare anche alcune marche riciclate nella selezione del negozio – che ora si estende parzialmente anche al piano di sopra! Luv Limbo!


Limbo's now also upstairs where you can find dresses by Mirka Pukine, among others.  Limbo on nyt myös yläkerrassa, josta löytyy. mm. Mirka Pukineen mekkoja.

I want this Humbugi hairband in old or surplus upholstering leather (that will save my future bad hairdays?)!  Haluan tämän vanhasta tai ylijäämäverhoilunahkasta valmistetun Humbugi-hiuspannan (joka pelastaa minut tulevilta tukkakatastrofeilta?)!


* * *Madeby Helsinki. See this colorful tapestry on the side of the sales counter that my dear friends, Natalia from Chile and Marzia from Italy also got to contribute to? It denotes the community that the 13 members of the cooperative want to create around their concept...   Näetkö tämän värikkään kuvakudoksen myyntitiskin sivussa – teoksen, jonka kokoamisessa ystäväni, chileläinen Natalia ja italialainen Marziakin saivat auttaa? Se kuvastaa yhteisöä, jonka osuuskunnan 13 jäsentä haluavat luoda liikkeensä ympärille...


Lovely Tuuni blackboards that are all creations by Tuija, who also grew up in Vääksy, Finland, and was actually a friend of my little sister Salla Ihania Tuuni-liitutauluja, jotka ovat kaikki minun laillani Vääksyssä lapsuutensa viettäneen Tuijan, pikkusiskoni Sallan ystävän luomuksia.

ENG And Madeby Helsinki, a new contemporary craft and design shop as well as a cafeteria at the Tori Quarters, located in the historical centre of Helsinki right next to the sea between the Market Square and Senate Square, is definitely Recyclie's new fav! Apart from a host of recycled brands in store, I'm fond of the shop interiors, a big blackboard and the prominent pink color, rendering also the Katariinankatu street more lively, and can't wait to take part in the events and workshops!

FIN Recyclien uusin suosikki taas on ehdottomasti Madeby Helsinki, eli nykyaikainen käsityö-ja designmyymälä sekä kahvila, joka sijaitsee meren äärellä Helsingin historiallisissa Torikortteleissa, Kauppatorin ja Senaatintorin välissä! Lukuisten kierrätysmerkkien ohella olen ihastunut liikkeen sisustukseen, isoon liitutauluun ja vaaleanpunaiseen väriin, joka levittäytyy ulos asti ja tekee myös Katariinankadusta elävämmän. Tuskin maltan odottaa liikkeessä järjestettäviä tapahtumia ja työpajoja!

ITA Madeby Helsinki, un nuovo negozio di artigianato e design contemporaneo nonché una caffetteria presso i Quartieri Tori, situati nel centro storico di Helsinki, proprio vicino al mare, tra la Piazza del Mercato e la Piazza del Senato, è senza dubbio il nuovo preferito di Recyclie! Oltre ad una serie di marche riciclate, mi piacciono gli interni del negozio, una grande lavagna e il colore rosa in primo piano che rende anche la strada Katariinankatu più vivace, e non vedo l'ora di prendere parte agli eventi e workshop! – E vedete l'arazzo colorato sul lato del banco di vendita, in una delle immagini qui sopra, su cui hanno contribuito anche le mie care amiche Marzia dall'Italia e Natalia dal Cile? Esso denota la comunità che i 13 membri della cooperativa vogliono creare attorno a loro concetto...


Re-Do bracelets as well as Uniqeco's flowery earrings and bracelets in recycled leather at Madeby Helsinki. – Neat playing card packaging!  Re-Do-rannekoruja ja Uniqecon kierrätysnahkaisia kukkakorva- ja rannekoruja Madeby Helsinki -liikkeessä. – Kekseliäs pelikorttiesillepano!

Shopping in Helsinki? Also see:

September 4, 2013

Autumn CataloguesPhoto ⎮ kuva ⎮ foto: Gudrun Sjödén

ENG Together with the Autumn leaves come the Autumn catalogues...

I know, according to Bea Johnson's Zero Waste Home, I should be cautious of this type of material (see here and here), but Gudrun Sjöden's catalogue also brings us this striped dress combining several recycled materials: 44% recycled polyester, 31% recycled hemp and 25% recycled cotton. See?! I love to leaf through catalogues in September...

FIN Yhdessä syksyn lehtien kanssa tulevat syksykatalogit... Tiedän, Bea Johnsonin Zero Waste Home -kirjan mukaan minun pitäisi varoa tämäntyyppistä materiaalia (lue lisää täältä ja täältä), mutta Gudrun Sjödénin kuvasto tuo muassaan myös tämän raitamekon, jossa on yhdistelty erilaisia kierrätettyjä materiaaleja: 44 % kierrätettyä polyesteriä, 31 % kierrätettyä hamppua ja 25 % kierrätettyä puuvillaa. Siinäs kuulitte!? Minä rakastan kuvastojen selailua syyskuussa...

ITA Insieme con le foglie d'autunno arrivano i cataloghi d'autunno... Lo so, secondo  Zero Waste Home di Bea Johnson, dovrei essere cauta su questo tipo di materiale (vedi qui and qui), ma il catalogo di Gudrun Sjödén ci porta anche questo vestito a righe combinando diversi materiali riciclati: 44% poliestere riciclato, 31% canapa riciclata e 25% cotone riciclato. Come non detto?! Amo sfogliare cataloghi di settembre... 

XXX, Katja K.

Gudrun Sjödén on Recyclie:

September 3, 2013

Crochet or Die (2): Hooked All SummerPhotos ⎮ kuvat ⎮ foto: Katja K.

ENG One last look at summer: I've been hooked... to crocheting! I already told you about Virkkuri, THE Finnish crocheting book, and in these images you can see my new Molla Mills rug (that I started and almost completed at Paloni's crocheting course, See below), pictured on a mattolaituri ('a carpet or rug pier') that the Helsinkians still use to wash their rugs by the sea and afterwards hang them to dry in the sun.

Also in the pictures, there's a pair of old hoop earrings that I'm revamping with a crocheted trim à la Virkkuri and Molla Mills. I'm actually planning on making a black pair too for the presentation of my friend Jonna's PhD thesis and doctoral party this weekend, and this is how I'm spending my time on buses and trains on the way to interpretation assignments this week. And my kit – a small ball of cotton yarn and the earrings – comfortably travels in a reclaimed Vitalis skin cream container (that already came to Barcelona with me, read more here). I take the same kit also to "Neulootikot" (a new term derived from the combination of Finnish words for 'knitting' and 'neurosis'), a sewing club recently set up in the Kannelmäki neighborhood of Helsinki... and I'm still hooked.

FIN Vielä viimeinen katse kesään: Olen ollut koukussa... virkkaamiseen! Kerroinkin jo Virkkurista, virkkauskirjasta, josta Suomi on mennyt sekaisin, ja näissä mattolaiturikuvissa on uusi Molla Mills -mattoni (jonka aloitin ja sain lähes valmiiksi Palonin virkkauskurssilla, katso alla).
Kuvissa on myös vanhat rengaskorvakoruni, joihin virkkaan koristereunaa à la Virkkuri ja Molla Mills. Olen aikeissa virkata mustankin parin ystäväni Jonnan väitöstilaisuuteen ja karonkkaan tulevana viikonloppuna, joten tulkkaustyömatkat busseissa ja junissa sujuvat tällä viikolla iloisesti. Virkkauspakkini, eli pieni puuvillalankakerä ja korvakorut, kulkee mukavasti mukana kierrätetyssä Vitalis-rasiassa (joka jo matkusti Barcelonaan kanssani, lue lisää tästä). Samainen rasia on mukanani myös Neulootikoissa, loppukesästä Kannelmäkeen perustetussa ompeluseurassa... ja olen edelleen koukussa.

ITA Un ultimo sguardo all'estate: Sono andata pazza per... l'uncinetto! Vi ho già parlato di Virkkuri, IL libro finlandese di uncinetto, e in queste immagini potete vedere il mio nuovo tappeto Molla Mills (che ho iniziato e quasi completato al corso di uncinetto di Paloni, vedi sotto), nella foto su un mattolaituri (o 'un pier per tappeti') in riva al mare che gli abitanti di Helsinki tuttora usano per lavare tappeti che poi appendono ad asciugare al sole.
Nelle foto, ci sono anche un paio di orecchini a cerchio vecchi che sto rinnovando con un bordo decorativo all'uncinetto a modo di Virkkuri e Molla Mills. Infatti sto pensando di farne anche un paio nero per la presentazione della tesi di dottorato e la festa di dottorato della mia amica di Jonna questo fine settimana, e così passo il mio tempo su autobus e treni andando a fare interpretazioni questa settimana. E il mio kit – una piccola palla di filati di cotone e gli orecchini – viaggia comodamente in un contenitore riciclato di Vitalis, crema per la pelle (che già è venuto a Barcellona con me, leggere di più qui). Porto lo stesso cofanetto anche a "Neulootikot" (un nuovo termine derivato dalla combinazione di parole finlandesi per 'lavorare a maglia' e 'nevrosi'), un centro di cucito recentemente istituito nel quartiere di Kannelmäki a Helsinki... e vado ancora pazza per l'uncinetto.
Virkkuri, Vitalis... and work in progress. I've had to adapt the Molla Mills earring instructions a bit to fit the size and form of my earrings but loving the end result and my new, upcycled jewelry. – The chocolate bar is a souvenir from Russia, or Carelia, where my friend Minna went to find her roots. Love the sweet package, maybe more than it's contents... ⎮ Virkkuri, Vitalis... ja virkkuut vaiheessa. Minun on täytynyt hieman muokata Molla Millsin korvakoruohjetta omien korvisteni kokoon ja muotoon sopivaksi, mutta uudet kierrätyskoruni ovat ihanat. – Suklaalevy on matkamuisto Venäjältä tai Karjalasta, jonne ystäväni Minna matkusti etsimään juuriaan, ja pakkaus on suloinen, ehkä jopa enemmän kuin sen sisältö...Paloni – I first got into crocheting Molla Mills style at a rug crocheting course organized by Paloni, and while we were hooked, Molla was working on her new crocheting book – of course when she wasn't busy answering our million questions (she's great!)... Designed by a South American interior designer, the shop itself is an attraction, see the reclaimed wooden paneling and just one of the beautiful handcrafted items on sale, a pretty leather purse. – Early in 2013 the shop's energetic owner, Minna Särelä even took 37 Finnish designers to the New York Fashion Week. ⎮ Paloni – Sain ensikosketuksen virkkaamiseen Molla Millsin tapaan Palonin järjestämällä matonvirkkauskurssilla, ja kun me olimme koukussa, Molla työsti uutta virkkauskirjaansa – luonnollisesti meidän kysymyksiltä ehtiessään (Molla on ihan mahtava!)... Etelä-amerikkalaisen sisustussuunnittelijan käsialaa oleva Paloni-kauppa itsessään on nähtävyys, huomaa kierrätyspuupanelointi ja kaunis nahkakukkaro, joka on vain yksi esimerkki myynnissä olevista käsityötuotteista. – Alkuvuodesta 2013 kaupan energinen omistaja Minna Särelä jopa luotsasi 37 suomalaissuunnittelijaa New Yorkin muotiviikoille.


XXX, Katja K.