October 8, 2013

Barcelona, Icómo No!

Café Cometa (Parlament 20, 08015 Barcellona)
Photos ⎮ kuvat ⎮ foto: Katja K.


ENG My story with Barcelona is, let's say, a bit complicated... I'd never been, and everybody just kept telling me how awesome the place was. Then the love of my life, Angelo, moved to town, and I went to see him. It was August, and I wasn't loving it all, but began to see some ramshackle walls here and there (see below for a post where I call them "romantic"), and I started to like the place...

I went back last week, and this time also found rust, yes, rust: on the airline magazine Ling (Septiembre 2013), there's an article called A New Life As A Fixie that talks about Barceloneta Bikes "converting rusty skeletons into sparkling, and simple, fixed-gear bicycles, or 'fixies'." (On every Wednesday, they also run a "cyclist's outing", or "a trip through the city heading for a particularly attractive bar, making pedaling a shared social act."
Then one day we had lunch at El Raval, but more than the eatery's paella, I liked the wine and the fact that the chef had published a book, an author's edition El cocodrilo, la pareja de ancianos y los zapatos (that I tried reading on the plane back, with my perfect Italo-Spanish... ) On the very first page of this absurd storybook, the author uses the metaphor of a rusty fifties motorcycle ("una motocicleta oxidada de los anos cinquenta") to describe a crocodile. Gotta love it!

FIN Rakkauteni Barcelonaa kohtaan ei ole ollut aivan mutkatonta... En ollut koskaan käynyt, ja kaikki vain toistelivat, miten mahtava paikka oli. Sitten elämäni rakkaus, Angelo, muutti kaupunkiin, ja menin tapaamaan häntä. Se oli elokuussa, enkä pitänyt läheskään kaikesta, mutta aloin nähdä ränsistyneitä seiniä siellä täällä (klikkaa alapuolista linkkiä blogikirjoituksesta, jossa kutsun seiniä "romanttisiksi"). Paikka alkoi miellyttää minua...
Menin takaisin viime viikolla, ja tällä kertaa löytyi myös ruostetta, kyllä​​, ruostetta: lentoyhtiön Ling-lehdessä (Septiembre 2013), on artikkeli nimeltä New Life As A Fixie. Tekstissä kerrotaan, kuinka Barceloneta Bikes "muuntaa ruosteisia luurankoja säkenöiviksi ja yksinkertaisiksi, kiinteävaihteisiksi polkupyöriksi, tai 'fixeiksi'." (Joka keskiviikko Barcelona Bikes myös järjestää "pyöräilijän retkiä", eli "sosiaalisia polkemistapahtumia, joissa suunnataan kaupungin halki erityisen houkutteleviin baareihin."
Sitten eräänä päivänä me lounastimme El Ravalissa, ja enemmän kuin tämän ruokapaikan paellasta, pidin viinistä ja siitä, että kokki oli julkaissut kirjan, omakustanteen El cocodrilo, la pareja de ancianos y los zapatos (jota yritin paluumatkalla koneessa lukea, täydellisellä italianespanjallani...) Aivan tämän järjettömän satukirjan ensimmäisellä sivulla kirjoittaja käyttää kielikuvaa ruosteisesta fiftarimoottoripyörästä ("una motocicleta oxidada de los anos Cinquenta") kuvaillessaan krokotiilia. Tästä ei voi olla pitämättä!

ITA Il mio amore per Barcellona ha avuto una gestazione un pò complicata. Non c'ero mai stata e tutti quanti continuavano a dirmi quanto fosse bella! Poi l'amore della mia vita Angelo, si ci è trasferito ed io sono andata a trovarlo ad Agosto. All'inizio non mi piaceva per niente, poi ho iniziato a notare muri sghangherati e pareti scrostate qua e la (che chiamo romantici in uno dei post che segue qui sotto)... Ho iniziato ad apprezzare il posto...
Ci sono poi tornata la settimana scorsa e questa volta ho trovato anche la ruggine, si, ruggine! Sulla rivista Ling (Septiembre 2013) della compagnia aerea, c'è un articolo intitolato A New Life As A Fixie che parla di Barceloneta Bikes che "trasforma scheletri arrugginiti in scintillanti, e semplici, biciclette a scatto fisso, o ' fixies'." (Ogni Mercoledì, Barceloneta Bikes organizza anche "gite del ciclista ", o "viaggi attraverso la città in direzione di qualche bar particolarmente attraente, rendendo la pedalata un atto sociale condiviso."
Poi un giorno abbiamo pranzato ad El Raval, ma più che la paella del ristorante, mi piaceva il vino ed il fatto che lo chef aveva pubblicato un libro, l'edizione dell'autore El Cocodrilo, la pareja de ancianos y los zapatos (che ho provato a leggere sul''aereo durante il viaggio di ritorno, con il mio perfetto italo-spagnolo... ) Nella prima pagina di questo libro di racconti assurdi, l'autore usa la metafora di un'arrugginita motocicletta degli anni Cinquanta ("una motocicleta oxidada de los anos cinquenta") per descrivere un coccodrillo. Non si può che amare questo!

XXX, Katja K.

Also see the other Recyclie posts from BCN:

Pinterest(ed?) 

Pallets in Plaça del Sortidor)

No comments:

Post a Comment